Bądźmy w kontakcie

Potrzebujesz najlepszych rozwiązań i profesjonalnej obsługi? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy gotowi do działania.

XDISC S.A.

ul. Heliotropów 45/53, 04-796 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000383408, NIP 113-245-06-05
kapitał zakładowy 1 337 846 PLN, wpłacony w całości

tel.: +48 885 885 549
e-mail: info@x-disc.pl

Zarząd:

Robert Zalewski Prezes XDiSC S.A.
Michał Stempień Wiceprezes XDiSC S.A.

Zapraszamy do kontaktu

15 + 10 =