Bądźmy w kontakcie

Potrzebujesz najlepszych rozwiązań i profesjonalnej obsługi? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy gotowi do działania.

XDISC S.A.

Dane rejestrowe
ul. Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000383408, NIP 113-245-06-05
kapitał zakładowy 1 337 846 PLN, wpłacony w całości

Siedziba firmy
ul. Heliotropów 45/53, 04-796 Warszawa

tel.: +48 885 885 549
e-mail: info@x-disc.pl

Zarząd:

Wojciech Wróbel Prezes XDiSC S.A.
Michał Stempień Wiceprezes XDiSC S.A.

Zapraszamy do kontaktu

6 + 8 =